11-04-2016 - WEEK VAN DE VEILIGE PUBLIEKE TAAK 2016

OM organiseert Week van de Veilige Publieke Taak 2016 , 11 t/m 15 April 2016

5 april 2016 - Openbaar Ministerie  UPDATE

-> Mind Your Defence verzorgt weerbaarheidstrainingen voor mannen en vrouwen die werkzaam zijn in een publieke functie. En helpt jou als professionele hulpverlener om inzicht te krijgen in eigen kracht en mogelijkheden. Dat kan met een Mind Your Defence training binnen jouw bedrijf. Wil je dit niet afwachten en alvast voor jezelf kiezen? Schrijf dan in op de training die wij geven aan particulieren. En verdien deze kosten weer terug als je na de training ambassadeur wordt van Mind Your Defence. Wil je meer weten? Stuur ons dan een reactie via het contact formulier of stuur een email naar info@mindyourdefence.nl <-

 

Personen met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen uitvoeren. Helaas gebeurt het regelmatig dat medewerkers van zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen, politie, gemeente en NS geconfronteerd worden met geweld en agressie. Het OM treedt hiertegen consequent en daadkrachtig op. Naast de reguliere aandacht voor de VPT-zaken organiseert het OM in 2016 wederom de Week van de Veilige Publieke Taak van maandag 11 t/m vrijdag 15 april.

Focus op zorginstellingen

In deze week legt het OM de nadruk op agressie en geweld tegen medewerkers in zorginstellingen. Er werken ongeveer 1,5 miljoen mensen in de zorg. Zij krijgen met grote regelmaat te maken met agressie en geweld. Het OM vindt het belangrijk dat medewerkers in de zorg die aangifte doen, merken dat de strafrechtketen hier serieus werk van maakt. Geweld is onacceptabel en mag geen onderdeel zijn van het reguliere werk. Naast het inzetten van het strafrecht hecht het OM er ook veel waarde aan om het onderwerp bespreekbaar te maken zodat iedere medewerker in de zorg zich bewust wordt dat agressie er niet bij hoort.

Verschillende regio’s organiseren netwerkbijeenkomsten en/of themazittingen waarvoor publieke partners (denk aan ziekenhuizen/ zorginstellingen, politie en gemeente) worden uitgenodigd. Voorafgaand of na afloop van de bijeenkomst/zitting is er een gesprek met de officier van justitie en de publieke partners met een toelichting of de rol en taak van het OM in VPT-zaken.

Waarom aandacht voor Veilige Publieke Taak?

Personen met een publieke taak moeten ongestoord hun werk kunnen uitvoeren. Helaas gebeurt het regelmatig dat medewerkers van NS, zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen, politie en gemeente geconfronteerd worden met geweld en agressie.

Het OM treedt hiertegen consequent en daadkrachtig op. Een belangrijk onderdeel van de aanpak betreft de zogenaamde 'Eenduidige Landelijke Afspraken' (ELA) tussen politie en OM, die als doel hebben op eenduidige, effectieve en snelle wijze geweld en agressie tegen ambtenaren met een publieke taak aan te pakken. Hierbij wordt een aantal uitgangspunten gehanteerd. Zo zal de officier van justitie bij geweld tegen personen met een publieke taak de verdachte in beginsel ter verantwoording roepen voor de rechter, wordt de schade zoveel mogelijk verhaald op de dader en worden slachtoffers optimaal geïnformeerd.

Hogere strafeisen

Ook verhoogt het OM de strafeis bij geweld tegen publieke dienstverleners en andere beroepsbeoefenaars. Een strafeis komt tot stand door weging van de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd en de persoon van de verdachte. Als een slachtoffer bij de uitoefening van zijn beroep te maken krijgt met agressie en geweld, wordt de ernst van het feit als 200% zwaarder beoordeeld. De officier weegt daarnaast ook de overige omstandigheden van het delict en de verdachte.

 
Laatste Nieuws
01-08-2021

ZO GA JE INTIMIDATIE OP DE WERKVLOER TEGEN
lees meer »

01-07-2021

WAT ALS IEDEREEN BANG IS VOOR DE BAAS?
lees meer »

01-07-2021

WEERBAARHEID SOCIAAL PROFESSIONAL
lees meer »

01-06-2021

WAT NOU AGILE WERKEN?
lees meer »

01-04-2021

SOCIAAL WERKER HEEFT LEF NODIG
lees meer »

Bekijk alle nieuws

Andere Nieuwsbericht
01-08-2021

ZO GA JE INTIMIDATIE OP DE WERKVLOER TEGEN
lees meer »

01-07-2021

WAT ALS IEDEREEN BANG IS VOOR DE BAAS?
lees meer »

01-07-2021

WEERBAARHEID SOCIAAL PROFESSIONAL
lees meer »

01-06-2021

WAT NOU AGILE WERKEN?
lees meer »

01-04-2021

SOCIAAL WERKER HEEFT LEF NODIG
lees meer »

20-07-2018

DE FOTOJOURNALISTIEK IS EEN MACHOCULTUUR
lees meer »

09-05-2018

BESTUURDER...HET IS TIJD OM BEWUST TE STUREN OP VERANDERVERMOGEN
lees meer »

17-01-2018

VERWERK LESSEN UIT #METOO IN WET- EN REGELGEVING EN STIMULEER SPEAK-UP CULTUUR
lees meer »

12-01-2018

SEKSUELE MORAAL IS VERANDERD NA #METOO
lees meer »

31-12-2017

#NO KIZZING ZONE
lees meer »

02-08-2017

NEPBERICHT ?
lees meer »

02-07-2017

MELDEN VAN DISCRIMINATIE
lees meer »

15-05-2017

CRIMINELE STRUCTUREN BIEDEN SOCIALE BESCHERMING
lees meer »

05-04-2017

HELD MAAKT SELFIE MET VLIEGTUIGKAPER
lees meer »

09-03-2017

WORDEN WIJ FATSOENLIJKER?
lees meer »

03-03-2017

BYSTANDER INTERVENTION TRAINING IN NEW YORK
lees meer »

02-03-2017

STATISTIEKEN VEILIGHEID UPDATE
lees meer »

21-02-2017

LASTIGGEVALLEN OP STRAAT
lees meer »

03-06-2016

DRIE VRIENDINNEN GRIJPEN IN.
lees meer »

27-05-2016

VROUWEN VERBINDEN
lees meer »

17-05-2016

SEKSISME IN DE POLITIEK
lees meer »

07-01-2016

Kerels blijf van vrouwen af!
lees meer »

01-01-2016

Queen Bee
lees meer »

23-12-2015

Pas op voor giftige collega
lees meer »

16-12-2015

Onderduiken vanwege je werk
lees meer »

01-09-2015

Twee voorbeelden van geweld op de werkplek.
lees meer »

26-08-2015

Ze won brons. Maar geen tranen van geluk
lees meer »

25-08-2015

'Wat geweldig dat ik zilver heb'
lees meer »

24-08-2015

Vechten, Verstijven , Vluchten of Verschuilen (!)
lees meer »

22-08-2015

'Burger moet zelfredzaam worden"
lees meer »

14-08-2015

Meisje (17) geeft Schennispleger aan
lees meer »

24-07-2015

Moet ik aangifte doen?
lees meer »

18-06-2015

Romantisch onhandig of grensoverschrijdend?
lees meer »

01-06-2015

Glimlachen in Rusland kan écht niet
lees meer »

20-05-2015

GimmeFive Michelle Obama !
lees meer »

08-05-2015

Geef zo'n man een trap in zijn kruis
lees meer »

06-05-2015

Jammer dat u een coltrui draagt....
lees meer »

20-04-2015

"Vrouwen twijfelen meer, ze zijn onzekerder dan mannen"
lees meer »

20-04-2015

Vanuit evolutionair perspectief is het handig dat je snel reageert op dreigende situaties
lees meer »

05-05-2015

MIND YOUR DEFENCE nu op internet
lees meer »