WEERBAARHEIDSTRAINING VOOR ALLE LEEFTIJDEN

Ongepast en grensoverschrijdend gedrag komt voor op het werk, op school, in de sport, in het openbare leven en privé.

Mind Your Defence is bedoeld voor iedereen die wil leren hoe om te gaan met situaties die niet goed voelen, beangstigend of zelfs bedreigend zijn. En is zeker aan te bevelen voor mensen waarvoor stress een belemmering vormt of tot spanningen leidt in het dagelijks functioneren.